Guds Kristne Kirker

Guds kristne kirker...

 • Gir innsikt i den opprinnelige troen formidlet av Messias og apostlene gjennom vitenskapelige bibelstudieskrifter.
 • Følger læren som er innbefattet i troen fra de siste to tusen årene, siden Messias og apostlene (les The Role of the Fourth Commandment in the Historical Sabbath-keeping Churches of God (170)).
 • Har konferanser i Australia, Nord-Amerika, Europa, Afrika, Asia og Stillehavsområdet med et stadig økende antall deltakere i sentre verden over.
 • Oversetter kontinuerlig all sin litteratur til ulike språk. Dette er tilgjengelig på Christian Churches of God Multi-Language Site.
 • Blir ledet av et hovedstyre valgt av kirkens medlemmer.
 • Velger hovedkoordinatorer, nasjonale koordinatorer og områdekoordinatorer til den daglige driften.
 • Har ingen pastorer eller prester som mottar betaling. Ansettelsen er oppgaveorientert.
 • Har ikke noe hierarki av prester, noe som er vanlig blant tradisjonelle organisasjoner.
 • Lærer at hvert døpte individ har direkte og umiddelbar tilgang til vår Fader gjennom Messias uten å måtte gå gjennom menneskelige pastorer og prester.
 • Lærer at det kun er to sakramenter gitt av Messias (les The Sacraments of the Church (150)).
 • Tar imot forespørsler (se Kontakt oss).
 • Skaffer all litteratur uten kostnader. Kirkens medlemmer og venner påtar seg finansieringen. Mottakeren belastes ikke for noe.
 • Overholder den opprinnelige sekvensen av helligdager som ble fremlagt av apostlene og Messias, deriblant den ukentlige sabbaten, nymånedagene og sabbatsårene, i overensstemmelse med Bibelen (les God’s Calendar (156)).
 • Skaffer til veie alle forskningsdokumenter både i HTML- og MS Word-versjoner. Gå til lenken Bible Study Papers for en fullstendig oversikt over alle våre forskningsdokumenter.

Guds kristne kirker (Christian Churches of God)

Australia: P.O. Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-post: secretary@ccg.org